Zaterdag 8 en zondag 9 augustus gesloten  

Algemene Ledenjaarvergadering 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 om 20:00 uur houdt Speeltuinvereniging Kindervreugde haar Algemene Ledenvergadering voor leden en donateurs in De Drommedaris, de Enza Zadenzaal van De Drommedaris, Paktuinen 1, 1601 GD te Enkhuizen. Voorzitter Paul Botman verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering. Secretaris Stijn Harlaar presenteert een terugblik van het afgelopen seizoen en neemt ook de notulen van de vorige jaarvergadering in behandeling. Vervolgens neemt penningmeester Pieter Vincent de Jong het financiële jaarverslag van 2017 door en presenteert de begroting voor het nieuwe seizoen.

Alle leden van de vereniging hebben stemrecht en kunnen zich mengen in de besluitvorming van onder andere de hoogte van de contributie, de entreegelden en andere onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur stelt dan ook de aanwezigheid van de leden erg op prijs.

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich vooral doordeweeks willen inzetten voor de Speeltuin. De activiteiten zullen vooral bestaan uit het beheren van de speeltuin en het onderhouden van het groen in en om de speeltuin.

Kindervreugde is open van 1 april tot 1 november. Op de vrijdag 7 en zaterdag 8 september vindt de vijfde editie van het Taarten-Tuinfeest plaats.

De uitnodiging en de overige vergaderstukken worden één week voor de Algemene Ledenjaarvergadering geplaatst op deze pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Harlaar, telefoonnummer 06 23 24 57 17.