Wij zijn nu open

Algemene Ledenjaarvergadering 2018

Algemene Ledenjaarvergadering 2018

Uitnodiging

Hierbij ontvangt u de uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering, van Speeltuinvereniging Kindervreugde op vrijdag 19 januari 2018, om 20.00 uur in de Enza Zadenzaal van De Drommedaris, Paktuinen 1, 1601 GD te Enkhuizen.


Vergaderstukken

Hieronder kunt u de stukken voor de Algemene Ledenjaarvergadering 2018 downloaden:

Uitnodiging Algemene Ledenjaarvergadering 2018

Jaarverslag 2017

Notulen Algemene Ledenjaarvergadering 2017

Financiƫle gegevens worden vooraf niet op deze pagina geplaatst. U kunt ze echter wel vooraf inzien door een verzoek te doen bij het secretariaat tot het toesturen van deze cijfers.