.

ALV2020

Uitnodiging

Hierbij ontvangt u de uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering, van Speeltuinvereniging Kindervreugde op vrijdag 6 maart 2020, om 20.00 uur in de Enza Zadenzaal van De Drommedaris, Paktuinen 1, 1601 GD te Enkhuizen.


Vergaderstukken

Hieronder kunt u de stukken voor de Algemene Ledenjaarvergadering 2020 downloaden:

Notulen jaarvergadering 2019 verschijnen binnenkort!

 Financiële gegevens worden vooraf niet op deze pagina geplaatst. U kunt ze vooraf inzien door een verzoek te doen bij het secretariaat.