U kunt niet vooraf reserveren maar wij vragen u zich wel te registeren bij een bezoek aan de speeltuin. Indien er geen zitplaatsen beschikbaar meer zijn worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten tot de speeltuin. 

ALV2020

Uitnodiging

Hierbij ontvangt u de uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering, van Speeltuinvereniging Kindervreugde op vrijdag 6 maart 2020, om 20.00 uur in de Enza Zadenzaal van De Drommedaris, Paktuinen 1, 1601 GD te Enkhuizen.


Vergaderstukken

Hieronder kunt u de stukken voor de Algemene Ledenjaarvergadering 2020 downloaden:

Notulen jaarvergadering 2019 verschijnen binnenkort!

 Financiële gegevens worden vooraf niet op deze pagina geplaatst. U kunt ze vooraf inzien door een verzoek te doen bij het secretariaat.