Wij zijn vanaf heden gesloten! Tot volgend seizoen!

Contributieverhoging en entreeprijs 2020

Contributie
Op 6 maart 2020 heeft de Algemene Ledenjaarvergadering ingestemd met een voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen van €22,00 per gezin per jaar naar €25,00 euro per gezin per jaar. De contributie wordt verhoogd om de continuïteit van de vereniging ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Binnenkort wordt de contributie afgeschreven van de bankrekeningen bij de leden met een automatische incasso.

Entreegelden
De entreegelden worden verhoogd van €2,25 naar €2,50 per kind, per dag.