Wij zijn vanaf heden gesloten! Tot volgend seizoen!

Algemene Ledenjaarvergadering 2019

Op vrijdag 8 maart 2019 houdt Speeltuinvereniging Kindervreugde haar Algemene Ledenvergadering voor leden en donateurs in de Enza Zadenzaal van de Drommedaris. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Om 20.00 uur verwelkomt voorzitter Paul Botman alle aanwezig en zal de vergadering beginnen. Secretaris Stijn Harlaar zal de notulen van de vorige jaarvergadering doornemen en het jaarverslag presenteren. Vervolgens neemt penningmeester Pieter Vincent de Jong het financiële jaarverslag van 2018 door en presenteert de begroting voor het nieuwe seizoen.

Pieter Vincent de Jong is aftredend en kiest zich herkiesbaar voor zijn functie als penningmeester. Ook worden er andere wijzigingen binnen het bestuur voorgelegd aan de leden.

Alle leden van de vereniging hebben stemrecht en kunnen zich mengen in de besluitvorming van onder andere de hoogte van de contributie, de entreegelden en andere onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur stelt dan ook de aanwezigheid van de leden erg op prijs.

Het bestuur van de speeltuin is  op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich vooral doordeweeks willen inzetten voor de Speeltuin. De activiteiten zullen vooral bestaan uit het beheren van het winkeltje en het onderhouden van het groen in en om de speeltuin.

Kindervreugde is open vanaf zaterdag 30 maart tot 1 november. Op de vrijdag 6 en zaterdag 7 september vindt de zesde editie van het Taarten-Tuinfeest plaats.