Update Coronavirus: klik hier

Update: Coronavirus

Het Corona-virus is volop in het nieuws en Speeltuinvereniging Kindervreugde houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Volg op deze pagina de laatste berichtgeving.

Op 15 maart 2020 heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona-virus. Eerdere maatregelen hadden nog geen invloed op de opening van het seizoen. De nieuwe maatregelen zijn afgekondigd tot 6 april 2020. Het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugde heeft dan ook besloten om de opening van het seizoen tot nader order op te schorten. De leden worden hier per mail over geïnformeerd.

Update 25 maart 2020:
Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus. Op dit moment is het helaas onduidelijk wanneer de speeltuin haar poort weer kan openen.  Het is gebruikelijk dat de contributie van de leden wordt geïncasseerd na de vaststelling van de contributiehoogte op de Algemene Ledenjaarvergadering.

Het bestuur heeft echter besloten om te wachten met het incasseren van de contributie totdat duidelijk is wanneer het seizoen start. Dit betekent niet dat men gecompenseerd zal worden voor de duur dat de speeltuin gesloten was.

We hopen een ieder weer zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen in onze speeltuin!

Bijgewerkt op 25 maart om 11:15 uur.