Aanstelling vertrouwenspersoon en gedragscode

We hebben als speeltuinvereniging een gedragscode opgesteld voor onze (vrijwillige) medewerkers. De gedragscode bestaat uit 2 delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is absoluut ontoelaatbaar, Speeltuinvereniging Kindervreugde neemt een veilige speelomgeving serieus en hanteert op dit gebied dan ook een zero tolerance beleid.

Alle vrijwilligers hebben inmiddels deze gedragscode ondertekend, waarmee ze verklaren de gedragscode te kennen en er naar zullen handelen. Daarnaast wordt er momenteel voor elke vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Petra Botman is door het bestuur per direct benoemd tot vrijwilligerscoördinator. Zij is tevens vertrouwenscontactpersoon voor de vrijwilligers en bezoekers van de speeltuin. Onze vertrouwenscontactpersoon kunt u bij vragen of informatie/melding bereiken op telefoonnummer 06-53901808 of per email p.botman@speeltuin-enkhuizen.nl

Bekijk onze pagina met betrekking tot dit onderwerp.