Nieuwe bestuursleden gezocht

Speeltuin Kindervreugde is een begrip in Enkhuizen. Onder andere dankzij de inzet van tal van vrijwilligers door de jaren heen bestaat de speeltuin al bijna 100 jaar.

In verband met het vertrek van onze secretaris en het algemeen bestuurslid zijn wij voor onze speeltuin dringend op zoek naar een enthousiaste, integere, gezellige kandidaat die het penningmeesterschap of secretariaat op zich wil nemen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting vrienden en primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting. Hij/zij beheert de geldmiddelen, verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven, int de donaties, betaalt nota’s en beheert de bankrekening, draagt in samenspraak met de secretaris zorg voor de ledenadministratie, stelt het financieel jaarverslag op en de toelichting op de jaarrekening

De secretaris is de organisator en bewaker van de vereniging, stelt de agenda’s op van de verschillende vergaderingen van het bestuur en de ALV, voert daarnaast de correspondentie namens de vereniging, is verantwoordelijk voor de vastlegging van besluiten, het opstellen van de het jaarverslag en de verslagen en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen en bewaakt de processen en documentatie.

Heeft u interesse? Dan is onze huidige penningmeester (en voormalig secretaris)  Ria Weel graag bereid om meer over de functies te vertellen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-57326458 of email riaweelvisser@outlook.com.

Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 juni 2024 a.s. Ons email adres is info@speeltuin-enkhuizen.nl Kent u iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is? Doorsturen wordt op prijs gesteld.

Namens het bestuur, Ria Weel, Aron Hooijman,

Hans Metten

Voorzitter