Wij zijn nu open

Veilige speelomgeving

Veilige speelomgeving

Speeltuinvereniging Kindervreugde neemt een veilige speelomgeving voor uw kinderen uiterst serieus. Wij hanteren dan ook een zero tolerance beleid. Daarom heeft het bestuur samen met de vrijwilligerscoördinator een gedragscode, aanstellingsbeleid en een meldprotocol voor de vrijwilligers en bezoekers van de Speeltuinvereniging opgesteld.

Met de gedragscode willen wij een open en transparante omgeving creëren voor onze vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben inmiddels deze gedragscode ondertekend, waarmee ze verklaren de gedragscode te kennen en er naar zullen handelen. Daarnaast wordt voor elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Het meldprotocol is geschreven om bij seksueel grensoverschrijdend op de juiste manier te handelen.

De documenten zijn hieronder te raadplegen:

Download Meldprotocol

 

Download Gedragscode vrijwilligers

 

Contactpersoon:

Petra Botman
Vrijwilligerscoordinator
Vertrouwenscontactpersoon
Bij vragen, informatie en/of melding te bereiken op telefoonnummer 06-53901808.