Maandag 5 september is de speeltuin gesloten vanwege de afbouw van het Taarten-Tuinfeest

Aftreden voorzitter

Onze voorzitter Paul Botman heeft na een periode van vijf jaar besloten om zijn functie per 1 februari neer te leggen.
Wij danken hem en zijn vrouw Petra voor hun inzet en wensen hen alle goeds voor de toekomst toe.